Píšem ako:

Osoba

Firma

    Stlačením tlačidla „Odoslať“ udeľujem súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov (Meno a Priezvisko, E-mail, Adresa, Mobil),  podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), spoločnosti DAJMAP, s.r.o., so sídlom Bernolákova 632/11, 972 71 Nováky, IČO: 50812106, na účel spracovania, vystavenia a odoslania cenovej ponuky a na účel spätného kontaktovania.