daja

Konateľ | CEO

Vedenie spoločnosti

Konateľ | CEO

Konateľ DAJMAP, s.r.o. Kontakt na mňa: e-mail: adrian.malik@dajmap.sk