daja

Konateľ | CEO

Vedenie spoločnosti

Konateľ | CEO

Konateľ | CEO DAJMAP, s.r.o.   Kontakt na mňa: e-mail: adrian.malik@dajmap.sk mobil: +421 944 375 641